Έφηβοι

Έφηβοι (Τμήματα Lower - Proficiency)

Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας: ΕΠΙΠΕΔΑ B2 (Lower), Γ1 (Advanced Proficiency), Γ2 (Proficiency)

  • Αγγλικής (CAMBRIDGE, MICHIGAN, PTE GENERAL, ΚΡΑΤΙΚΟ, TIE, MSU, ESB, EDI, CITY AND GUILDS, TRINITY, TOEIC, IELTS, TOEFL),
  • Γαλλικής (DELF, DALF, SORBONNE),
  • Γερμανικής (GRUNDSTUFE, GROSSES),
  • Ιταλικής γλώσσας (CELI),

Σε αυτά τα επίπεδα, η ύλη επιλέγεται προσεκτικά και ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις απαιτήσεις των επερχόμενων εξετάσεων. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά και από τον αριθμό των μαθητών μας που επιτυγχάνουν υψηλή βαθμολογία. Η διδασκαλία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις ενότητες της κάθε εξέτασης (λεξιλόγιο, γραμματική, έκθεση, ακουστική και προφορικά), και οι μαθητές αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις προδιαγραφές των πανεπιστημίων που διενεργούν τις εξετάσεις.