Εξετάσεις

Τα κέντρα μας με εμπειρία πολλών δεκαετιών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και με αποτελέσματα επιτυχίας, παρέχει στους σπουδαστές την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σε όλες τις γλώσσες και για οποιοδήποτε πιστοποιητικό επιθυμεί ο μαθητής.


Τα επίπεδα που αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα γλωσσών (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) είναι:


Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας για μεταπτυχιακές
σπουδές και εργασία στο εξωτερικό Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Οι πιστοποιήσεις αυτές έχουν κλίμακα βαθμολογίας και ισχύει μόνο 2 χρόνια.

Πιστοποιητικά Ιταλικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Πιστοποιητικά Ισπανικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Πιστοποιητικά Γερμανικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ