ΕπιστήμονεςΣύνδεση


Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών Για Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών Vouchers σε 166.000 επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο. Αναμένεται η δημοσίευση προγράμματος τηλεκατάρτισης για τους κάτωθι ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας μας, στα πλαίσια στήριξής τους, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας COVID-19. 

Σε ποιους απευθύνεται:

Δικηγόρους, Γιατρούς, Μηχανικούς, Οικονομολόγους/Λογιστές, Εκπαιδευτικούς & Ερευνητές.

Διάρκεια Προγράμματος:

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης

(*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ.

Έναρξη Προγράμματος και Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έναρξη προγράμματος και ενεργοποίηση της επιταγής το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου. Από τη στιγμή που θα συμπληρώνετε την φόρμα ενδιαφέροντος, θα λαμβάνετε εντός λίγων ημερών στο e-mail σας πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση, ενώ στη συνέχεια τους κωδικούς πρόσβασης στη πλατφόρμα καθώς επίσης και το σχετικό url αυτής.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης:

Ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να παρακολουθήσει 1 από τα παρακάτω αντικείμενα τηλεκατάρτισης, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά:

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
  10.  Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης εδώ.

Υλοποίηση και Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος την Αίτησή του μόνος του στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) από τις 9 Απριλίου μέχρι και τις 16 Απριλίου και για την ενεργοποίηση της επιταγής Κατάρτισης, το αργότερο έως τις 20 Απριλίου να αποστείλει στο ΚΕΔΙΒΙΜ1 - ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ και με mail στο info@papakammenou.gr το προτυποποιημένο email, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιταγή Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Nα εξουσιοδοτήσει, ο ενδιαφερόμενος το ΚΕΔΙΒΙΜ1 - ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, από τις 9 Απριλίου μέχρι και τις 20 Απριλίου, προκειμένου:
α) Να υποβάλλει για λογαριασμό του την ΑΙΤΗΣΗ στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet του ΚΕΔΙΒΙΜ1 - ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.
β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για την διαδικασία Β χρειάζεται ο ωφελούμενος να αποστείλει με mail τα εξής:

1.Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής μέσω εξουσιοδοτημένου Παρόχου. (Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ).

2.Συμπληρωμένη την εξουσιόδοτηση προς τον πάροχο της κατάρτισης (Μπορείτε να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση εδώ). 

3.Εκτύπωση από το taxisnet όπου φαίνεται ο ενεργός ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

4.Φωτοτυπία του IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου.

5.Φωτοτυπία 2 όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι 600€ και θα αφορά τον ένα μήνα που θα διαρκέσει η κατάρτιση

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις εντός του μήνα Απριλίου.