Προφίλ


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΡΕΝΙΚΑΣ ΠΑΥΛ. ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ προσφέρουν πρωτοποριακή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε χιλιάδες μαθητές, οδηγώντας τους στη σωστή και αποτελεσματική εκμάθηση των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Σήμερα, που η πολυετής εμπειρία συνδυάζεται με την επιστημονική εξειδίκευση της νέας γενιάς θεωρούμε ότι παρέχουμε όλες τις εγγυήσεις για ξενόγλωσση διδασκαλία ακόμα υψηλότερων προδιαγραφών και απαιτήσεων. 

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για όλες τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας και για οτιδήποτε καινούριο αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευση σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού και παίρνοντας μέρος σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Μ' αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό μας προσωπικό ενημερώνεται και επιμορφώνεται διαρκώς, ενώ η προσωπική μας διδασκαλία συμβάλλει σημαντικά στην δυνατόν καλύτερη επαφή με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Σκοπός μας η μάθηση μιας ξένης γλώσσας να είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία για έναν μαθητή μας.


Ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου

Δρ. ΕΙΡΗΝΗ – ΡΕΝΙΚΑ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ

 

Εκπαίδευση:

 • University of Cyprus - Πανεπιστήμιο Κύπρου  PhD in Linguistics (Language Testing and Assessment), Department of English Studies - Διδακτορικό στην Εξέταση και Αξιολόγηση της Αγγλικής Γλώσσας - Αναγνωρισμένο από το (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

 

 • University of Athens – Πανεπιστήμιο Αθηνών Recognition of the BA degree (DOATAP) – Αναγνώριση του Πτυχίου (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

 

 • University of Stirling, Scotland - Πανεπιστήμιο Stirling, Σκωτίας  MSc in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) - Μεταπτυχιακό (MSc) στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών - Αναγνωρισμένο από το (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)


 • University of North Wales, Bangor - Πανεπιστήμιο Βόρειας Ουαλίας, Bangor, BA (Honours) in English Literature with English Language - Πτυχίο στην Αγγλική Λογοτεχνία και Αγγλική Γλώσσα - Αναγνωρισμένο από το (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)


Βραβεία:

 • Βραβείο 'ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020'

 • Βραβείο για την καλύτερη μεταπτυχιακή διατριβή στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017.


Εξετάστρια Προφορικού Λόγου:

Oral Examiner in English as a Foreign Language Certificates

 • Kratiko Pistopiitiko Glossomathias (K.P.G.)
 • Test of Interactive English (TIE)
 • PTE General
 

Παρουσιάσεις και Workshops σε συνέδρια/Πανεπιστήμια:


 • Studies on Washback Effect - A Call for Change, 27 May 2021, Keynote Speaker, Testing and Assessment for Effective Foreign Language Learning, University of Kiev, Ukraine.

 • Exams Update! Moderator in Panel Discussion, 10 April 2021, IP International Publisher Exhibition, Online Event, Athens, Greece.

 • Promoting Experiential Learning Through the Use of Virtual Tours, 22-23 July 2020, English Australia Ed-Teck SIG Online Symposium, Australia. 

 • Online Tools for Collaborative Learning and Assessment, 8th July 2020, 1st International Virtual ELT Web Conference, IBRI College of Technology, Oman English Language Centre. 

 • Visuals for young learners: Enhancing Learning and Creativity, 28-29 May 2020, 2nd National Symposium on Teaching Young Learners, Iran. 

 • Interactive Paintings- Visual Intriguing Art for Language Enhancement, 5-6th October 2019, The Image Conference, Brussels.

 • Teaching practices and alternative assessment techniques. A washback study in exam preparation classes, 21-23 March 2019, TESOL Arabia, Dubai.


 • Formative assessment: Involving learners in the assessment process, 21-23 March 2019, TESOL Arabia, Dubai.


 • Teach actively, Train students, Transform instruction for a more learner-centric classes, 2nd March 2019, TESOL Greece, Athens.

 • The washback effect on teaching practices and the use of alternative assessment techniques:a study of multi-exam preparation classes in Greece, 12 Δεκεμβρίου 2018, Διάλεξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. University of Central Lancashire (Uclan). 

 • Identifying Washback - Aiming at Positive Washback Effect. 12 Δεκεμβρίου 2018, Workshop 1 στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. University of Central Lancashire (Uclan). 

 • The use of alternative assessment teachniques: a new assessment practice. 12 Δεκεμβρίου 2018, Workshop 2 στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. University of Central Lancashire (Uclan). 

 • Ways of Involving Learners in Assessment Using Images, 6th October 2018, The Image Conference, Athens.

 • Dealing with exams and exam preparation needs in a multi-exam context (Plenary Speaker),18 March 2018, 12th Foreign Languages Forum, ELT News, Patra.

 • Dealing with exams and exam preparation needs in a multi-exam context (Plenary Speaker),10-11 March, 2018, 12th Foreign Languages Forum, ELT News, Athens.

 • Teacher’s Identity in Exam Preparation Classes –Factors, Roles and Needs(Presentation), 26-27 October, 2017, Conference on Theory and Practice of L2Education, University of Kiev. 

 • Identifying and Eliminating Negative Washback on Exam Preparation Classes (Workshop), 28 May 2016 TALE – Project, Language Assessment: What EFL Teachers in Cyprus Need and Want, University of Cyprus

 • Washback Effect on Teaching Practices in Exam Preparation Classes – a multifaceted analytic approach (Workshop), 1 April 2016, University of Kiev.

 • Make the Impossible Possible’ – Creativity in the EFL exam preparation classes (Workshop) META International Conference, 2 April 2016, Moldova.

 • Washback Effect on Teachers’ Teaching Practices in EFL Multi-exam Preparation Classes in Greece (Presentation), 3 April 2016, META International Conference, Moldova.

 • Improving Teaching Practices in Exam Preparation Courses (Presentation), 20 March 2016, 37th TESOL Greece Annual International Convention, 19-20 March 2016, Athens, Greece.

 • An Investigation of the Teaching Practices Used in EFL Multi-exam Preparation Classes in Greece (Presentation), 25-29 August 2015, 16th Biennial  EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Lemesos, Cyprus.

 • Teaching Practices Used in Exam Preparation Classes in Greece (Presentation), 26 April, 2015, 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 24-26/04/2015.

 • Multi-exam Contexts – The Solution to a more ELF Oriented Language Testing (Presentation), 6 September, 2014, 7th ELF International Conference of English as a Lingua Franca, Athens, Greece, 4-6/09/2014.

 • How has technology changed the way we teach (Presentation), 9 March, 2014, The 4th Foreign Languages Forum, ELT News, Athens, Greece, 8-9/03/2014.

 • Examining Washback in Multi-exam Preparation Classes in Greece: (A Focus on Teachers’ Teaching practices, (Work In Progress Paper), 24/05/2013, 10th Annual Conference of the European Association of Language Testing and Assessment (EALTA), Instabul, Turkey, 23-26/05/2013.

 • A Washback Study of the Teaching Practices Used in EFL Multi-exam Preparation Classes (Presentation) 2-3 November 2012, 3rd EALTA CBLA SIG Symposium, Hosted by the Department of English Studies, University of Cyprus, Cyprus 2-3 November 2012.

 • A Study of the Teaching Practices Used in EFL Multi-exam Preparation Classes (poster presentation) 2 June 2012, 9th Annual Conference of the European Association of Language Testing and Assessment (EALTA), Innsbruck, Austria, 31/5-3/6/2012.


Επιστημονικά Άρθρα:

 • Papakammenou, I. (2020). ‘The Importance of Washback Effect in Teachers’ Assessment Literacy. The Stepping Stone for more Learner-centred Exam-classes’. In D. Tsagari (eds.). Language Assessment Literacy: From Theory to Practice.Cambridge Scholars Publishing.
 • Papakammenou, I. R. (2020). ‘Classroom-based assessment in multi-exam preparation classes. Choosing alternative assessment techniques’. In S. Hidri (eds.). Revisiting the Interfaces between language Learning and Assessment.
 • Papakammenou, I.R. (2019). Student-centered classroom assessment: perceptions and new methods. Ars Linguodidacticae
 • Papakammenou, I. (2018). 'Washback on language skills: a study of EFL multi-exam prepration classes'. In S. Hidri (eds.). Revisiting the Assessment of Lnaguage Abilities. Springer International Publishing.
 • Papakammenou, I. (2018). ‘Examining washback in EFL multi-exam preparation classes in Greece. A focus on Teachers’ Teaching Practices’. In Daniel Xerri & Patricia Vella Briffa (eds.). Teacher Involvement in High Stakes Language Testing. Springer International Publishing. 
 • Papakammenou, I. (2018). Speaking in Exam Preparation Classes: Students' difficulties. ELT News. 
 • Papakammenou, I. (2018). Classroom Based Assessment in EFL Classrooms. Let's stop using tests and focus on alternative forms of assessment. ELT News. 
 • Papakammenou, I. (2016). ‘A washback study of the teaching practices used in EFL multi-exam preparation classes in Greece’. In D. Tsagari (eds.). Classroom-based Assessment in L2 Contexts.Cambridge Scholars Publishing.