Εφιστά προσοχή για τα ιδιαίτερα ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών

13/09/2013Εφιστά προσοχή για τα ιδιαίτερα ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών

Εφιστά προσοχή για τα ιδιαίτερα ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Στην προσπάθειά μας να ενημερώσουμε το γονέα και να προστατέψουμε το παιδί θέλουμε την προσοχή σας στα παρακάτω ώστε να αποφευχθούν επιλογές που δεν έχουν καμιά σχέση με την επίσημη, νόμιμη ιδιωτική εκπαίδευση Ξένων Γλωσσών στο Νομό μας.

Ξένες γλώσσες στον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται να διδάσκουν όλα τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  καθώς και οποιοδήποτε άλλο κέντρο που αδειοδοτείται και ελέγχεται από κρατικό φορέα (ΕΟΠΠΕΠ). O ΣΥΛΛΟΓΟΣ PALSO Αιτωλ/νίας είναι ο επίσημος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών στο νομό και τα μέλη της παρέχουν έργο ποιότητας από την ίδρυσή του.

Για τις περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες μπορεί να προτείνεται από τα κέντρα ξένων γλωσσών επικουρικά και ατομικό μάθημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η διαφήμιση ιδιαιτέρων μαθημάτων στην εφημερίδα δεν ισοδυναμεί με επάρκεια προσόντων διδασκαλίας και κατ’επέκταση νόμιμη οδό.

Ελέγξτε τα στοιχεία του/της καθηγητή/τρίας.

Οφείλει να έχει άδεια οικοδιδασκαλίας την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει.

Ο/Η καθηγητής/τρια της δημόσιας εκπαίδευσης ΔΕΝ επιτρέπεται να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.

Οφείλει να διαθέτει κωδικό άσκησης δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την οικεία ΔΟΥ

και να εκδίδει νόμιμες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Πέρα από το παράνομο της δραστηριότητας κάποιων ανθρώπων που εμφανίζονται ως έμπειροι καθηγητές καλείστε να δείτε το ουσιαστικό. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να είναι και επικίνδυνη.

Δεν παίζουμε με την ψυχή των παιδιών μας. Δεν είναι θέμα όγκου γνωστικού αλλά και τρόπου διδασκαλίας.

Μείνετε μακριά από κάθε μορφή ιδρυματισμού που σας προτείνεται σε τιμή ευκαιρίας.

Ενημερώστε τον Σύλλογο PALSO και τη ΔΟΥ  για όποιον θεωρείτε και επομένως ξέρετε ότι ασκεί το λειτούργημα του εκπαιδευτικού παράνομα και επομένως επικίνδυνα.