Μέλος


Έχουμε την τιμή να είμαστε μέλη των παρακάτω εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανισμών. Η Δρ. Ειρήνη Παπακαμμένου συμμετέχει ως ομιλήτρια και εκπαιδεύτρια σε αυτούς και άλλους οργανισμούς προωθώντας καινοτόμους εκπαιδευτικούς μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο κέντρο μας.