Τμήματα συνομιλίας

Τα τμήματα συνομιλίας προσφέρουν σε μαθητές Λυκείου, φοιτητές και ενήλικες την δυνατοτητα να συντηρήσουν την ξένη γλωσσα που γνωρίζουν. Μπορούν να διαμορφώσουν το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες τους (Εξ'αποστάσεως ή  στο φροντιστήριο). Οι μαθητές διδάσκονται και εξασκούνται στο προφορικό λογο με καινούργιες ενναλακτικές μεθόδους διδασκαλίας.