Πιστοποίηση Αγροτών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4036/2012 (Α' 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Για να αποκτήσουν αυτό το πιστοποιητικό, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες χρήστες και διακινητές φυτοφαρμάκων θα πρέπει δώσουν εξετάσεις στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα συγκροτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις.

To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1 λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την χορήγηση του πιστοποιητικού αλλά και προσφέρει σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την διαδικασία των εξετάσεων και η προετοιμασία τους στην εξετεστέα ύλη. 

Το κόστος της εξέτασης είναι: 50,00€

Διάρκεια: Συνολικά 12 ώρες, μοιρασμένες είτε σε 2 ημέρες (6 ώρες ανά ημέρα), είτε σε 3 ημέρες (4 ώρες ανά ημέρα).

Χρόνος: Όποτε συμπληρώνεται τμήμα.

Εξετάσεις: Κάθε μήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.