Για επαγγελματίες

Ειδικά προγράμματα διδασκαλίας για επιχειρήσεις σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα πάνω στις δραστηριότητές σας. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών ορολογίας και εξειδίκευσης. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν σε τμήματα, ιδιαίτερα, εξ'αποστασεως ή με οπιοδήποτε τρόπο σας βολεύει.