Ενήλικες

Ταχύρυθμα τμήματα Ενηλίκων:
 
Η διδασκαλία και ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών οργανώνεται σύμφωνα με το επίπεδο και τις υποχρεώσεις των μαθητών. Τα τμήματα είναι ομοιογενή και η ύλη καλύπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί αποτελεσματικά αλλά και πιο σύντομα στην απόκτηση των ανώτερων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Η διδασκαλία ενηλίκων και φοιτητών στο φροντιστήριο μας λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή καθώς γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους διδασκαλίας για ενηλίκους και όχι όπως διδάσκουμε στους μικρούς μαθητές μας. Οι ενήλικες μαθητές μας μπορούν να:
  • Δημιουργήσουν τμήμα δικό τους με τους φίλους τους ή τους συναδέλφους.
  • Να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα.
  • Να κάνουν εντατική προετοιμασία για εξετάσεις (IELTS, TOEFL, TOEIC, TIE). 
  • Να μάθουν επικοινωνιακά Αγγλικά.
  • Να κάνουν online μαθήματα. 
  • Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε στις Παροχές.