Προστασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας

02/08/2019Προστασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας
ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ