Κέντρα Ξένων Γλωσσών & ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1

01/08/2019Κέντρα Ξένων Γλωσσών & ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1
Κέντρα Ξένων Γλωσσών & ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1
Αναγνωρισμένα από τον ΕΟΠΠΕΟ και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.