Καθηγητές

Η αιχμή του δόρατος στα κέντρα μας είναι οι Καθηγητές μας!
Αυτοί μεταδίδουν αδιάκοπα τη γνώση και την εμπειρία τους στους μαθητές όλων των ηλικιών στα κέντρα μας και είναι αυτοί που μετουσιώνουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της κάθε χώρας σε διδασκαλία!
 
Οι καθηγητές μας έχοντας πανεπιστημιακή παιδεία και κατέχοντας πρακτικές διδασκαλίας και αρχές ψυχολογίας είναι  κοντά στον μαθητή.
 
Οι καθηγητές μας είναι:
  • Πτυχιούχοι Ελληνικών (Αγγλική Φιλολογία Αθηνών και Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης) και Ξένων Πανεπιστημίων με άδεια διδασκαλίας.
  • Εκπαιδευμένοι στην μέθοδο και την εκπαιδευτική φιλοσοφία του κέντρου μας.
  • Αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.
  • Ενημερώνονται και εξελίσσονται παρακολουθώντας σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.