Εξετάσεις

Τα κέντρα μας με εμπειρία πολλών δεκαετιών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και με αποτελέσματα επιτυχίας, παρέχει στους σπουδαστές την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σε όλες τις γλώσσες και για οποιοδήποτε πιστοποιητικό επιθυμεί ο μαθητής.

Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

University of Cambridge

International English Language Testing System, University of Cambridge

Test of English of International Communication (TOEIC)

University of Michigan

Pearson Test of English (PTE General)

Test Of Interactive English, (TIE)

City & Guilds

NOCN International, National Open College Network

English Speaking Board (ESB), Certificate in ESOL International

Educational Development International (EDI)

Kratiko Pistopiitiko Glossomathias (KPG)

Michigan State University (MSU-CELC)

Πιστοποιητικά Ιταλικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Istituto Italiano di Cultura

Kratiko Pistopiitiko Glossomathias (KPG)

Πιστοποιητικά Ισπανικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Instituto Cervantes

Kratiko Pistopiitiko Glossomathias (KPG)

Πιστοποιητικά Γερμανικής Γλώσσας
Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Goethe Institut

Kratiko Pistopiitiko Glossomathias (KPG)